Piatok, 7. októbra 2022
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 21. októbra 2022
      Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 4. novembra 2022
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 18. novembra 2022
      Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 2. decembra 2022
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 16. decembra 2022
      Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 30. decembra 2022
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu

Piatok, 14. januára 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 21. januára 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 28. januára 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 11. februára 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 18. februára 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 25. februára 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 11. marca 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 18. marca 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 25. marca 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 8. apríla 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 22. apríla 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 6. mája 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 20. mája 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 3. júna 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 17. júna 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 1. júla 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 15. júla 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 22. júla 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 29. júla 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 12. augusta 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 19. augusta 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 26. augusta 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 9. septembra 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 16. septembra 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 23. septembra 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Dnes je Piatok, 30. septembra 2022

Piatok, 7. októbra 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 21. októbra 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 4. novembra 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 18. novembra 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 2. decembra 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 16. decembra 2022

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 30. decembra 2022

Vývoz zmesového komunálneho odpadu: