Dnes, Piatok, 2. júna 2023
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 16. júna 2023
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 23. júna 2023
      Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 13. januára 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 20. januára 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 27. januára 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 10. februára 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 17. februára 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 24. februára 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 10. marca 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 17. marca 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 24. marca 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 7. apríla 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 21. apríla 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 5. mája 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 19. mája 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Dnes je Piatok, 2. júna 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 16. júna 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 23. júna 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 30. júna 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 14. júla 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 21. júla 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 28. júla 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 11. augusta 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 18. augusta 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 25. augusta 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 8. septembra 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 22. septembra 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 6. októbra 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 20. októbra 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 3. novembra 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 17. novembra 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 1. decembra 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 15. decembra 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu:

Piatok, 22. decembra 2023

Vývoz separovaný zber: papier, sklo, plasty, tertapaky a kovy

Piatok, 29. decembra 2023

Vývoz zmesového komunálneho odpadu: