Dnes, Piatok, 14. júna 2024
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 21. júna 2024
      Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 28. júna 2024
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 12. júla 2024
      Vývoz zmesového komunálneho odpadu
Piatok, 19. júla 2024
      Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 1. januára 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 15. januára 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. januára 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 29. januára 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 12. februára 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. februára 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 26. februára 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 12. marca 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. marca 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 26. marca 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 9. apríla 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 23. apríla 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 7. mája 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 21. mája 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 4. júna 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 18. júna 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 2. júla 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 16. júla 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 23. júla 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 30. júla 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 13. augusta 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 20. augusta 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 27. augusta 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 10. septembra 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. septembra 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 24. septembra 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 8. októbra 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. októbra 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 5. novembra 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. novembra 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 3. decembra 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. decembra 2021
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 31. decembra 2021
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 14. januára 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 21. januára 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 28. januára 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 11. februára 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 18. februára 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 25. februára 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 11. marca 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 18. marca 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 25. marca 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 8. apríla 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. apríla 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 6. mája 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 20. mája 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 3. júna 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. júna 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 1. júla 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 15. júla 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. júla 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 29. júla 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 12. augusta 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. augusta 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 26. augusta 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 9. septembra 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 16. septembra 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 23. septembra 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 7. októbra 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 21. októbra 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 4. novembra 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 18. novembra 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 2. decembra 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 16. decembra 2022
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 30. decembra 2022
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 13. januára 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 20. januára 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 27. januára 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 10. februára 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. februára 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 24. februára 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 10. marca 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. marca 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 24. marca 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 7. apríla 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 21. apríla 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 5. mája 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. mája 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 2. júna 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 16. júna 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 23. júna 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 30. júna 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 14. júla 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 21. júla 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 28. júla 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 11. augusta 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 18. augusta 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 25. augusta 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 8. septembra 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. septembra 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 6. októbra 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 20. októbra 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 3. novembra 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. novembra 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 1. decembra 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 15. decembra 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. decembra 2023
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 29. decembra 2023
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 12. januára 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. januára 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 26. januára 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 9. februára 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 16. februára 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 23. februára 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 8. marca 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. marca 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 5. apríla 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. apríla 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 3. mája 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 17. mája 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 31. mája 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Dnes je Piatok, 14. júna 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 21. júna 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 28. júna 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 12. júla 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 19. júla 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 26. júla 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 9. augusta 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 23. augusta 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 6. septembra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 20. septembra 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 4. októbra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 18. októbra 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 1. novembra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 15. novembra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 22. novembra 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 29. novembra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 13. decembra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu:
Piatok, 20. decembra 2024
Vývoz separovaný zber: sklo, plasty, tertapaky a kovy
Piatok, 27. decembra 2024
Vývoz zmesového komunálneho odpadu: